6.5.2020 Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike

6.5.2020 Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike

6.5.2020 Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike

Comments Off on 6.5.2020 Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike
ČLANICAM OKS – ZŠZ

 

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada RS na seji, 6. 5. 2020, sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19.

 

Obenem je NIJZ pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19. Dostopna bodo na  https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. Priporočila za vadbo plavalcev oziroma protokol uporabe bazenov, bodo pripravili posebej.

 

Poudarki iz odloka:

 

VELJAVNOST

  • Od 7. 5. 2020
  • Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni

KOMU JE DOVOLJENA VADBA

  • Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
  • Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..).

KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA

  • Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.

KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA

  • Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.

TEKMOVANJA

  • Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno dr��avne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
  • Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
  • Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Za tolmačenje odloka je pristojen sekretariat Vlade RS. OKS – ZŠZ se bo trudil pridobiti potrebne dodatne informacije in pojasnila, če bodo potrebna. Glede sproščanja organizirane vadbe organiziranih prostočasnih športnih aktivnosti trenutno nimamo informacij kakšen je predviden načrt.

 

Zahvaljujemo se Vam za konstruktivno sodelovanje in pomoč pri pripravi predlogov, ki ste jih pripravili.

 

“S športom in olimpizmom pomagamo ustvarjati boljšo Slovenijo.”

Športni pozdrav,

 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE

Cesta na Vrhovce 45
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
E-mail: info@surfzveza.si
WWW: www.surfzveza.si

SSZS JE ČLANICA

Back to Top