Učitelj surfanja

Učitelj surfanja
 Surf zveza Slovenije vsako leto, ob pogoju, da je do 5. maja tekočega leta prijavljenih vsaj 7 udeležencev, organizira usposabljanje za pridobitev naziva Učitelj surfanja 1 (strokovni delavec v športu 1) in Učitelj surfanja 2 (strokovni delavec v športu 2).
Oba programa sta priznana s strani Strokovnega sveta RS za šport.

Usposabljanje je običajno maja meseca. Cena posameznega tečaja je 250 EUR in pokriva udeležbo na tečaju in opravljanje izpita ter enoletno licenco za učenje.

UČITELJ SURFANJA 1 (strokovni delavec v športu 1)

Učitelj surfanja 1 lahko uči surfanje, ne more pa organizirati učenja surfanja.

V sklopu usposabljanja za naziv surf vaditelj je 91 teoretičnih ur in praktičnih ur usposabljanja. Kandidat mora opraviti strokovno mentorsko prakso (vsaj 120 šolskih ur) in o tem napisati poročilo.

Predavanja so v Ljubljani, med tednom popoldne. Usposabljanje za reševanje iz vode je na plaži v Strunjanu med vikendom.

IZPIT: Teoretični del izpita je v roku 5 do 10 dni po predavanjih v popoldanskih urah. Izpit je pisni. Na izpitu je okoli 120 vprašanj tipa ABCD.

PRAKTIČNI DEL: Kandidat ali kandidatka, ki uspešno opravi teoretični del izpita mora v roku 1 leta opraviti strokovno mentorsko prakso in praktični del izpita pri enem izmed članov učiteljske komisije Surf zveze Slovenije. Usposabljanju sledi praktični del izpita, ki je usten in demonstrativen. Po uspešnem opravljanju izpita, kandidatka ali kandidat pridobi naziv učitelj surfanja 1. Če praktičnega dela izpita ne opravi v 1 letu, zapade tudi teoretični del izpita.

DIPLOMA: Učitelj surfanja 1 pridobi diplomo in izkaznico.

LETNA LICENCA: Za učenje mora učitelj surfanja 1 vsako leto pridobiti licenco pri Surf zvezi Slovenije. Podaljšanje licence je zaenkrat brezplačno. Seznam učiteljev surfanja 1 z licencami.

UČITELJ SURFANJA 2 (strokovni delavec v športu 2)

Surf učitelj lahko samostojno organizira in vodi učenje surfanja.

Za pristop k usposabljanju za naziv UČITELJ SURFANJA 2 je potrebno najprej opraviti vse obveznosti za naziv UČITELJ SURFANJA 1. V sklopu usposabljanja za naziv učitelj surfnja 1 je 91 teoretičnih ur in praktičnih ur usposabljanja. Po pridobitvi naziva učitelj surfanja 1, mora kandidat opraviti 160 ur prakse pri licencirani surf šoli. Prijavi na usposabljanje priloži potrdilo o opravljeni praksi. V sklopu usposabljanja za naziv surf učitelj 2 je dodatnih 60 teoretičnih ur in 40 praktičnih ur usposabljanja. Skupaj mora kandidat torej opraviti 191 ur usposabljanja in 280 ur prakse.

Predavanja so v Ljubljani, med tednom popoldne. Usposabljanje za reševanje iz vode je na plaži v Strunjanu med vikendom.

IZPIT: Teoretični del izpita je v roku 5 do 10 dni po predavanjih v popoldanskih urah. Izpit je pisni. Na izpitu je okoli 120 vprašanj tipa ABCD.

PRAKTIČNI DEL: Kandidat ali kandidatka, ki uspešno opravi teoretični del izpita mora v roku 1 leta opraviti praktično usposabljanje in praktični del izpita pri enem izmed članov učiteljske komisije Surf zveze Slovenije. Praktično usposabljanje traja en dan. Usposabljanju sledi praktični del izpita, ki je usten in demonstrativen. Po uspešnem opravljanju izpita, kandidatka ali kandidat pridobi naziv učitelj surfanja. Če praktičnega dela izpita ne opravi v 1 letu, zapade tudi teoretični del izpita.

DIPLOMA: Učitelj surfanja 2 pridobi diplomo in izkaznico.

LETNA LICENCA: Za učenje mora učitelj surfanja 2 vsako leto pridobiti licenco pri Surf zvezi Slovenije. Podaljšanje licence je zaenkrat brezplačno. Seznam učiteljev surfanja 2 z licencami.

PRIJAVA

Prijava na izobraževanje. Ob zadostnem številu prijavljenih bo izobraževanje izvedeno v maju ali juniju.

SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE

Cesta na Vrhovce 45
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
E-mail: info@surfzveza.si
WWW: www.surfzveza.si

SSZS JE ČLANICA

Back to Top